RadixForum : Board for Hungarian genealogy research
RadixForum surnames places archives váltás magyarra contact log in new user

Places :: Browsing :: By 1913 counties of Hungary :: Saros
Abos, Abrahamfalva, Abrahamovce, Abranovce, Abrany, Abroncsos, Adamfolde, Alsofenyves, Alsofricske, Alsohimes, Alsokomarnok, Alsomerk, Alsomerse, Alsoodor, Alsopagony, Alsosebes, Alsoszabados, Alsoszalok, Alsotarocz, Alsovizkoz, Andrasvagas, Andrejova, Aranybanya, Aranypataka, Asgut, Babafalva, Babie, Babin Potok, Bajerov, Bajerovce, Bajor, Bajorvagas, Balazsi, Balazsvagas, Balpataka, Banyavolgy, Bardejov, Bardejov [Bardejovska Nova Ves], Bardejovska Nova Ves, Bartfa, Bartfaujfalu, Bartosfalva, Bartosovce, Batorhegy, Becherov, Belavezse, Belejocz, Belejovce, Beloveza, Benadikovce, Benedekvagasa, Berczalja, Berezoka, Berki, Bertot, Bertotovce, Berzenke, Berzevicze, Biharo, Blazov, Bodonlaka, Bodovce, Bodruzal, Boglarka, Bogliarka, Boki, Boliarov, Bolyar, Borokas, Boroszlo, Brestov, Bretejovce, Brezany, Brezov, Brezovica, Brezovicka, Brezovka, Buclovany, Buczlo, Budamer, Budimir, Bunetice, Bunyita, Bystre, Bystre [Sarisske Bystre], Bystre [Zemplinske Bystre], Bzenov, Celovce, Cernina, Cervenica, Cervenica pri Sabinove, Chabzany, Chmelov, Chmelova, Chmelovec, Chminany, Chminianska Nova Ves, Chminianske Jakubovany, Cigelka, Cigla, Circ, Cizatice, Csarno, Cselfalva, Csendespatak, Csercs, Cseres, Csergozavod, Czigelka, Czigla, Dacov, Daletice, Darocz, Decso, Delete, Delnekakasfalva, Demete, Demjata, Dlha Luka, Dlhona, Dobroslava, Dobroszlo, Dolgonya, Drienica, Drienov, Drienovska Nova Ves, Druzstevna pri Hornade, Druzstevna pri Hornade [Kostolany nad Hornadom], Druzstevna pri Hornade [Mala Vieska], Druzstevna pri Hornade [Teplicany], Dubinne, Dubova, Dubovica, Dukafalva, Dukovce, Dulova Ves, Duplin, Durdos, Durkova, Endrevagasa, Eperjes, Eperjesenyiczke, Erdocske, Erdomocsolya, Erdovagas, Esztebnek, Esztebnekhuta, Fazekasret, Feketekut, Felsocsernye, Felsofenyves, Felsofricske, Felsohimes, Felsohunkocz, Felsokanya, Felsokocseny, Felsokomarnok, Felsokomarocz, Felsomerk, Felsomerse, Felsoodor, Felsopagony, Felsorakocz, Felsosebes, Felsosom, Felsoszabados, Felsotarocz, Felsovargony, Felsovizkoz, Ferzso, Fias, Fijas, Finta, Fintice, Fonikszhuta, Fricka, Frickovce, Fricovce, Frics, Fulianka, Fulyan, Gaboltov, Galbato, Gellert, Geraltov, Gereb, Gergelylaka, Gerla, Gerlachov, Giralt, Giraltovce, Gombosfalva, Gombosovce, Gombosszentgyorgy, Gregorovce, Gribov, Gyertyanpatak, Gyorgyfolde, Gyorgyos, Gyorkvagasa, Hajtoka, Hajtovka, Hambor, Hanigovce, Haniska, Hankovce, Hankvagasa, Hanusovce nad Toplou, Harapko, Harhaj, Harsag, Havranec, Hazlin, Hazslin, Hedri, Hendrichovce, Herhely, Hermanovce, Hermanovce nad Toplou, Hermanovce nad Toplou [Tapli Hermanovce], Hernadszentistvan, Hernadszokoly, Hertnek, Hertnik, Hervarto, Hervartov, Hethars, Honig, Hosszuret, Hosszuvagas, Hrabkov, Hrabovcik, Hrabovec, Hrabske, Hradisko, Hromos, Hromos [Kozelec], Hubosovce, Hubosovce [Gombosovce], Hubosovce [Jur], Hunkovce, Hutas, Hutka, Huvesz, Istvand, Istvanvagas, Ivanyos, Jakabfolde, Jakabvagasa, Jakoresze, Jakovany, Jakubova Vola, Jakubovany, Jano, Janoska, Janov, Janovce, Janovik, Jarovnice, Jarovnice [Mocidlany], Jedlinka, Jernye, Jur, Jurkova Vola, Kabalas, Kacsany, Kajata, Kalnas, Kalniste, Kamenica, Kapi, Kapinemetfalu, Kapipalvagasa, Kapiso, Kapisova, Kapivagasa, Kapusany, Karacsonmezo, Kavecany, Kavicsos, Kavocsan, Kecerovce [Kecerovske Kostolany], Kecerovce [Kecerovske Peklany], Kecerovske Kostolany, Kecerovske Pavlovce, Kecerovske Peklany, Kecerovsky Lipovec, Keckovce, Kecskocz, Keczerkosztolany, Keczerlipocz, Keczerpalvagasa, Keczerpeklen, Kelember, Kellemes, Kende, Kendice, Kerekret, Kijo, Kisfagyalos, Kisgombas, Kishars, Kishely, Kishollod, Kiskereszt, Kiskohany, Kiskokeny, Kiskorosfo, Kiskurima, Kisladna, Kislankas, Kismedves, Kisolyso, Kissaros, Kisszabados, Kisszeben, Kisszilva, Kisvajszlo, Kisvitez, Klenov, Klusov, Kobylnice, Kobyly, Kochanovce, Kojatice, Kojatice [Sarisske Luzianky], Kokosovce, Kolosso, Komarov, Komloskeresztes, Komlospatak, Koprivnica, Korejovce, Kormos, Kormos, Korocz, Koroseny, Kostolany nad Hornadom, Kotelep, Kozany, Kozelec, Kozelec, Kozsany, Kozuchovce, Kracunovce, Krajna Bystra, Krajna Polana, Krajna Porubka, Krajne Cierno, Krasna Luka, Krivany, Krivany, Krive, Krize, Krizovany, Krucso, Krusinec, Kruzlov, Kruzlova, Kucin, Kukemezo, Kukova, Kurima, Kurimka, Kuro, Kurov, Kvacany, Kyjov, Kysak, Lacnov, Lacsno, Lada, Lada, Ladomermezo, Ladomervagasa, Ladomirova, Lapispatak, Lapos, Lascov, Laszka, Laszo, Lazany, Legnava, Lemes, Lemesany, Lemesany [Chabzany], Lenarto, Lenartov, Lesicek, Licartovce, Licserd, Lipany, Lipova, Lipovce, Litinye, Livohuta, Livov, Livovska Huta, Lofalu, Long, Lopuchov, Lorinczvagasa, Lubocz, Luboteny, Lubotice, Lubotin, Lubovec, Lubovec [Ruske Peklany], Lucina, Lucka, Lucka, Lukavica, Luko, Lukov, Lukov [Venecia], Lutina, Luzany pri Topli, Luzsany, Magas, Magyarjakabfalva, Magyarkaproncza, Magyarraszlavicza, Mala Lodina, Mala Vieska, Malcov, Malczo, Maly Lipnik, Maly Saris, Maly Slivnik, Maly Sulin, Margecany [Rolova Huta], Margonya, Marhan, Mate, Matevagasa, Matiaska, Matovce, Matyaska, Matysova, Medvedie, Medzany, Medzianky, Megye, Meredely, Meretice, Merfalva, Mergesvagasa, Mestisko, Meszegeto, Micakovce, Mikevagasa, Miklosvagasa, Miklosvolgye, Miklusovce, Mikulasova, Mirk, Mirkovce, Mirkovce [Nizne Mirkovce], Mirkovce [Vysne Mirkovce], Mirola, Mlynarovce, Mocarmany, Mocidlany, Mocsarmany, Modrafalva, Mokroluh, Molnarvagasa, Monyhad, Mosurov, Mudrovce, Nadfo, Nagyladna, Nagysaros, Nagyszilva, Nagyvitez, Nemcovce, Nemcovce, Nemetsovar, Nizna Jedlova, Nizna Pisana, Nizna Polianka, Nizna Sebastova, Nizna Vola, Nizne Mirkovce, Nizne Raslavice, Nizny Komarnik, Nizny Mirosov, Nizny Orlik, Nizny Slavkov, Nizny Svidnik, Nizny Tvarozec, Nova Polianka, Nyarsardo, Nyirjes, Obisovce, Obrucne, Okruhle, Okruhle [Sapinec], Okruzna, Olajpatak, Olejnikov, Olsavce, Olsavka, Olsov, Olyso, Ondavafo, Ondavka, Ondrasovce, Opina, Orkucany, Orkuta, Orlo, Orlov, Orlov [Zavada], Orsos, Ortuto, Ortutova, Oruzsin, Osikov, Ostrovany, Osziko, Osztopatak, Ovcie, Palocsa, Paloncza, Patacsko, Pataki, Pavlovce, Pavlovce [Kecerovske Pavlovce], Pecovska Nova Ves, Pecsujfalu, Peszternye, Petervagasa, Petrova, Petrovany, Petrovce, Pillerpeklen, Plavec, Plavnica, Ploske, Podhorany, Podhradik, Poliakovce, Poloma, Polony, Popradofalu, Popradokros, Porocs, Porszacs, Porubka, Posfalva, Potoky, Presov, Presov [Haniska], Presov [Lubotice], Presov [Nizna Sebastova], Presov [Salgovik], Presov [Sarisske Luky], Presov [Solivar], Prikra, Proc, Prosacov, Pstrina, Pusovce, Pusztamezo, Pusztasalgo, Rabocz, Radacov, Radacs, Radatice [Meretice], Radatice [Radacov], Radoma, Radosko, Radvanovce, Rakovcik, Ratvaj, Raznany, Regetovka, Regetto, Remeniny, Remenye, Rencisov, Reso, Resov, Richvald, Rokito, Rokycany, Rokytov, Rolova Huta, Rona, Roskovany, Rovne, Rozkovany, Rozsadomb, Roztoky, Ruska Nova Ves, Ruska Vola, Ruska Vola nad Popradom, Ruske Peklany, Ruzin, Ruzsoly, Sabinov, Salgovik, Sambron, Sapinec, Sapony, Sarbo, Sarbov, Sarisska Poruba, Sarisska Trstena, Sarisske Bohdanovce, Sarisske Bystre, Sarisske Cierne, Sarisske Dravce, Sarisske Jastrabie, Sarisske Luky, Sarisske Luzianky, Sarisske Michalany, Sarisske Sokolovce, Sarissky Stiavnik, Sarosberetto, Sarosbogdany, Sarosbujak, Sarosgorbeny, Sarosizsep, Saroskisfalu, Saroskoszeg, Sarosofalu, Sarosszentimre, Sarosujlak, Saso, Sasova, Sebeskellemes, Sebessalgo, Sebesvaralja, Sedlice, Sedlice [Sucha Dolina], Semetkovce, Seniakovce, Senyek, Siba, Sindliar, Singler, Siroka, Siroke, Smilno, Snakov, Sobanya, Sobos, Sokol, Solivar, Solivar [Solna Bana], Solivar [Svaby], Solna Bana, Somos, Somosujfalu, Sosfured, Sosgyulvesz, Sosujfalu, Starina, Stebnicka Huta, Stebnik, Stefanovce, Stefurov, Strocin, Stulany, Sucha, Sucha Dolina, Svaby, Sverzov, Svidnicka, Svidnik, Svidnik [Nizny Svidnik], Svinia, Szanko, Szarazhegy, Szarazvolgy, Szedikert, Szedlicze, Szekcsoalja, Szemelnye, Szemes, Szentgyorgy, Szentkereszt, Szentmihalyfalva, Szepret, Szinye, Szinyefo, Szinyelipocz, Szinyeujfalu, Szobos, Szorocsany, Sztankahermany, Szulin, Tapli Hermanovce, Taplihermany, Tapolcsany, Tapolybesztercze, Tapolyhanusfalva, Tapolyhermany, Tapolykomlos, Tapolylengyel, Tapolylippo, Tapolylucska, Tapolymeggyes, Tapolynemetfalu, Tapolyortovany, Tapolyradvany, Tapolysarosbeszterce, Tapolysarpatak, Tapolytarno, Tapolyzemplenbeszterce, Tarcza, Tarczadobo, Tarczaszentpeter, Tarko, Tarnov, Teplicany, Terebo, Teriakovce, Terjekfalva, Terna, Ternye, Tichy Potok, Tisinec, Tizseny, Tizsite, Tolgyed, Toltszek, Torysa, Totraszlavicza, Totselymes, Totsovar, Trebejov, Trnkov, Trocany, Trocsany, Tuhrina, Tulcik, Turina, Udol, Uszfalva, Uszpekleny, Uzovce, Uzovske Peklany, Uzovsky Salgov, Vagrinec, Vajkvagasa, Valkovce, Vaniskovce, Vapenik, Varadka, Varadka, Vargony, Varhanovce, Varjufalva, Vaspataka, Vavrinec, Vegcsarno, Vegortovany, Vegpetri, Vegrosztoka, Velka Lodina, Velky Saris, Velky Slivnik, Venecia, Venecze, Visko, Vislanka, Vislava, Vitaz, Vlaca, Vorosalma, Vorosvagas, Vtackovce, Vyskovce, Vysna Jedlova, Vysna Pisana, Vysna Polianka, Vysna Sebastova, Vysna Vola, Vysne Mirkovce, Vysne Raslavice, Vysny Komarnik, Vysny Krucov, Vysny Mirosov, Vysny Orlik, Vysny Tvarozec, Vysoka, Zaborske, Zahradne, Zatkovce, Zavada, Zavada, Zavadka, Zboro, Zborov, Zehna, Zeleznik, Zelmanovce, Zelmanovce-Dukovce [Dukovce], Zelmanovce-Dukovce [Zelmanovce], Zemplinske Bystre, Zipov, Zlata Bana, Zlate, Zsalmany, Zsebefalva, Zsegnye, Zsetek, Zupcany


© 2017 Privacy statement Terms of service