RadixForum : Board for Hungarian genealogy research
RadixForum surnames places archives váltás magyarra contact log in new user

Places :: Browsing :: By 1913 counties of Hungary :: Trencsen
Adamfalva, Adamovske Kochanovce, Adamovske Kochanovce [Kochanovce], Adamovske Kochanovce [Male Birovce], Almasfalu, Alsodraskocz, Alsohidas, Alsokocskocz, Alsokocsocz, Alsomelyesd, Alsomogyorod, Alsomotesicz, Alsoneszte, Alsonyiresd, Alsoosztorany, Alsoozor, Alsoretfalu, Alsoricso, Alsoszalatna, Alsoszernye, Alsoszucs, Alsotizseny, Alsovadas, Alsozaros, Alsozboro, Babko, Babkov, Ban, Bancsipkes, Bankaraszna, Banluzsany, Bannyires, Banova, Banovce nad Bebravou, Banovce nad Bebravou [Biskupice], Banovce nad Bebravou [Dolne Ozorovce], Banovce nad Bebravou [Horne Ozorovce], Banovce nad Bebravou [Male Chlievany], Banpecsenyed, Banpetri, Banruszkocz, Bantolgyes, Banudvard, Banzabos, Baratszabadi, Barosshaza, Beckov, Beckovska Vieska, Beczko, Beczkokisfalu, Bela, Belagyertyanos, Bella, Bellus, Belusa, Belusa [Hloza], Belusa [Podhorie], Benov, Benyo, Bercseny, Berczes, Berekfalu, Bereszteny, Bezdedfalva, Bicscsefalu, Bicscseszabadi, Biskupice, Biskupice, Bitarova, Biterfalva, Bobot, Bobot, Bobot [Bobotska Lehota], Bobotska Lehota, Bobotszabadja, Bobrovnik, Bobrovnik, Bodina, Bodoka, Bogoszlo, Bogyos, Bohunice, Boleso, Bolesov, Bolesov [Borcice], Bolesov [Kamenicany], Bolesov [Piechov], Bolesov [Sedmerovec], Bolesov [Slavnica], Borcany, Borcice, Borcsany, Borcsicz, Borodno, Boronas, Bosaca, Bosaca [Haluzice], Bosaca [Zemianske Podhradie], Bosacz, Bosanyneprod, Bosianska Neporadza, Brezany, Brezolupy, Briestenne, Brodno, Brvniste, Budatin, Budatin, Budatinska Lehota, Buzas, Bytca, Bytca [Hlinik nad Vahom], Bytca [Hrabove], Bytca [Mala Bytca], Bytca [Psurnovice], Bytcica, Cadca, Cadca [Horelica], Caltice, Celkova Lehota, Cerveny Kamen, Cherubin Cierna, Cherubincserna, Chocholna [Mala Chocholna], Chocholna-Velcice [Velcice], Cicmany, Cierna Lehota, Cierne, Cimenna, Csacza, Csakfalva, Csakhaza, Csaltic, Csarnolak, Cselkoszabadja, Csermely, Cserne, Csicsmany, Csuklasz, Cuklasovce, Czobolyfalu, Demeny, Dezerice, Dezerice [Vlckovo], Dezser, Diosfalu, Divina, Divina [Lalinok], Divinka, Dlhe Pole, Dobra, Dobraso, Dobrasov, Dohnany, Dohnany [Mostiste], Dohnany [Zbora], Dolna Breznica, Dolna Marikova and Horna Marikova, Dolna Marikova es Horna Marikova, Dolna Poruba, Dolna Suca, Dolna Tizina, Dolne Drzkovce, Dolne Hlboke, Dolne Kockovce, Dolne Kocovce, Dolne Motesice, Dolne Nastice, Dolne Ozorovce, Dolne Srnie, Dolne Zariecie, Dolny Hricov, Dolny Lieskov, Dolny Mostenec, Dolny Vadicov, Domaniza, Domaniza [Domanizska Lehota], Domaniza [Kardosova Vieska], Domanizska Lehota, Domanizska Lehota, Dombelve, Donany, Dretoma, Drienove, Drietoma, Dubie, Dubje, Dubkova, Dubnica nad Vahom, Dubnica nad Vahom [Lieskovec], Dubnica nad Vahom [Prejta], Dubnicka, Dubodiel, Duloujfalu, Dulov, Dunajo, Dunajov, Durcina, Durdove, Dvorec, Dvorec, Egbeleny, Egyhazasnadas, Esztercze, Fackov, Facsko, Farkaska, Feherhalom, Felsodraskocz, Felsoheve, Felsohidas, Felsokocskocz, Felsokocsocz, Felsomelyesd, Felsomogyorod, Felsomotesicz, Felsoneszte, Felsonyiresd, Felsoosztorany, Felsoozor, Felsoretfalu, Felsoricso, Felsoszalatna, Felsoszernye, Felsoszucs, Felsotizseny, Felsotolgyes, Felsovadas, Felsovisnyo, Felsozablat, Felsozaros, Felsozboro, Fenyvesszoros, Frivaldnadas, Fureszfalu, Gallyas, Gbelany, Gerebes, Gergofalva, Gyorkehaza, Hadas, Halacovce, Halacovce [Otrhanky], Halacs, Halaszlak, Haluzice, Hamoros, Hamos, Hamre, Hanzlikfalu, Hanzlikova, Hanzlikova, Harmatos, Haromudvar, Hatarujfalu, Hatna, Hatne, Havas, Hegyeshely, Hegyesmajteny, Hlinik nad Vahom, Hloza, Holak, Horelica, Horenice, Horka, Horky, Horna Breznica, Horna Poruba, Horna Suca, Horna Tizina, Hornany, Horne Drzkovce, Horne Hlboke, Horne Kockovce, Horne Kocovce, Horne Motesice, Horne Motesice [Dobrasov], Horne Nastice, Horne Ozorovce, Horne Srnie, Horny Hricov, Horny Lieskov, Horny Mostenec, Horny Vadicov, Horny Vadicov [Prostredny Vadicov], Hornyan, Horocz, Horovce, Horovce [Kvasov], Hostina, Hrabove, Hrabovka, Hrabovka, Hradna, Hradna, Hricovske Podhradie, Hvozdnica, Igazpuspoki, Igriczke, Ihriste, Ilava, Ilava [Klobusice], Iliavka, Illava, Illava [Iliavka], Illo, Ilove, Istebnik, Istebnik, Isztebnik, Ivanhaza, Ivanovce, Jablonove, Jasenica [Benov], Jasenica [Mala Jasenica], Jasenica [Miksova], Jasenica [Velka Jasenica], Jasenove, Jasenove [Klace], Jeszenye, Jolak, Juhaszi, Kalacsany, Kalanos, Kalnica, Kamenicany, Kamenna Poruba, Karaszno, Karasznyan, Kardos, Kardosova Vieska, Kasza, Kaszakisvaralja, Kaszanagyvaralja, Kaszarona, Kaszasret, Kaszavaralja, Kebeles, Kelebeny, Kelesteny, Kenyered, Kesnyo, Kisbercseny, Kisbicscse, Kisbirocz, Kisborcsany, Kiscserna, Kisdiveny, Kiserdo, Kisfarkasd, Kishelveny, Kisjeszencze, Kiskelecseny, Kiskotesso, Kislednicz, Kisleva, Kisradna, Kisrudas, Kissandori, Kisszaniszlo, Kistarajos, Kisudva, Kiszsambokret, Kiszuczaujhely, Klace, Kliestina, Klobusice, Klobusicz, Klubina, Klucove, Knazova Lehota, Koblos, Kochanovce, Kochnac, Kochnacs, Kocovce, Kocovce [Beckovska Vieska], Kocovce [Dolne Kocovce], Kocovce [Horne Kocovce], Kocovce [Nova Ves nad Vahom], Kocovce [Rakoluby], Kocsocz, Kolarocz, Kolarovice, Kolesfalu, Konska, Kopec, Kosarfalva, Koseca, Koseca [Nozdrovice], Kosecke Podhradie, Kosecke Podhradie [Kopec], Kosecke Rovne, Kosfalu, Kostolec, Kostolna, Kostolna-Zariecie [Dolne Zariecie], Kostolna-Zariecie [Kostolna], Kostolne Mitice, Kotesova, Kotesova [Mala Kotesova], Kotesova [Oblazov], Kotesova [Velka Kotesova], Kotesova [Zemianska Kotesova], Kotesso, Kotrcina Lucka, Kovagas, Kovesko, Kozepvadas, Krasna Ves, Krasnany, Krasno nad Kysucou, Krivoklat, Krivosud-Bodovka, Ksinna, Ksinna [Zavada pod Ciernym vrchom], Kubra, Kubrica, Kulcsos, Kunerad, Kunfalva, Kvasov, Kvasso, Kysucke Nove Mesto, Kysucke Nove Mesto [Budatinska Lehota], Kysucke Nove Mesto [Oskerda], Kysucke Nove Mesto [Radola], Kysucky Lieskovec, Ladce, Ladce [Tunezice], Lalinok, Lanyos, Lapus, Latkocz, Latkovce, Laz, Lazalja, Lazy pod Makytou, Lazy pod Makytou [Dubkova], Ledecz, Lednica, Lednica [Lednicka Lehota], Lednicka Lehota, Lednicke Rovne, Lednicke Rovne [Horenice], Lednicke Rovne [Horka], Lednicke Rovne [Medne], Lednicke Rovne [Precinska Lehota], Lednicz, Ledniczhidas, Ledniczkisfalu, Ledniczrona, Ledniczvaralja, Legelovolgy, Lejtos, Liborcsudvard, Lieskov [Podskalie], Lieskov [Slopna], Lieskov [Trstie], Lieskovec, Lietava, Lietava [Lietavska Zavadka], Lietavska Lucka, Lietavska Svinna, Lietavska Zavadka, Lietavska-Babkov [Knazova Lehota], Lito, Litvaberzseny, Litvaillo, Litvaszinye, Lodno, Lodno, Lopusna, Lopusne Pazite, Lopusne Pazite [Lopusna], Lotos, Luborca, Luborca, Luky, Luky, Luky [Vydrna], Lutise, Lutov, Lysa pod Makytou, Lysica, Magasi, Majosfalva, Majosmezo, Makov, Mala Bytca, Mala Chocholna, Mala Cierna, Mala Hradna, Mala Jasenica, Mala Kotesova, Mala Neporadza, Mala Udica, Male Birovce, Male Borcany, Male Chlievany, Male Kosecke Podhradie, Male Lednice, Male Ostratice, Male Stankovce, Male Zablatie, Male Zakokreky, Maly Kolacin, Marcek, Mariatolgyes, Mariko, Markofalva, Marsofalva, Marsova, Marsova [Rasov], Marsova [Urbanov], Medne, Medne, Melcice, Melcice-Lieskove [Male Zakokreky], Melcice-Lieskove [Melcice], Melcice-Lieskove [Zabokreky], Melcice-Lieskove [Zemianske Lieskove], Melcsicz, Mestecko, Mezgas, Miezgovce, Mikosfalva, Miksofalva, Miksova, Mikusovce, Milochov, Miloho, Mitta, Mnesice, Mnichova Lehota, Mojs, Mojsova Lucka, Mojtin, Moravske Lieskove, Morvamogyorod, Mostiste, Nagybicscse, Nagybirocz, Nagyborcsany, Nagycserna, Nagydiveny, Nagyhelveny, Nagyjeszencze, Nagykelecseny, Nagyradna, Nagyrona, Nagyrudas, Nagysandori, Nagyszaniszlo, Nagysziklas, Nagytarajos, Nagyudva, Nededza, Nemeskutas, Nemeskvasso, Nemeslak, Nemesmitta, Nemesmogyorod, Nemesor, Nemesujfalu, Nemesvaralja, Nemocz, Nemso, Nemsova, Nemsova [Luborca], Nemsova [Luborca], Nemsova [Trencianska Zavada], Neporadza [Bosianska Neporadza], Neporadza [Roznova Neporadza], Neslusa, Neslusa [Dubie], Neszleny, Nezbudska Lucka, Nimnica, Nosice, Nova Bosaca, Nova Bystrica, Nova Bystrica [Riecnica], Nova Dubnica, Nova Dubnica [Maly Kolacin], Nova Dubnica [Velky Kolacin], Nova Ves nad Vahom, Nove Mesto nad Vahom [Mnesice], Nozdkrocz, Nozdrkovce, Nozdrovice, Nozdrovicz, Obesztercze, Oblazov, Ochodnica, Ocsad, Okert, Okrut, Olesna, Olved, Omastina, Omsenie, Opatova, Opatovce, Orechove, Orlak, Orlocz, Orlove, Oroszlanko, Oscadnica, Oskerda, Osvenyes, Osztopna, Otrhanky, Ovaralja, Ovciarsko, Palosnya, Papradno, Papszabadi, Parazno, Pastina Zavada, Pasztorzavod, Pazsitos, Pecenany, Peho, Peklina, Pelyvas, Perecsenyszabadi, Peredmer, Peres, Perete, Peterszabadja, Petovka, Petrova Lehota, Petrovice, Petrovice [Setechov], Piechov, Plevnik, Plevnik-Drienove [Drienove], Plevnik-Drienove [Plevnik], Pocarova, Pocsaro, Podhorie, Podhorie, Podluzany, Podmanin, Podmanin, Podskalie, Podvazie, Podvazie, Podvazs, Podvysoka, Poluvsie, Poroszi, Poroszka, Porubka, Povazska Bystrica, Povazska Bystrica [Dolny Mostenec], Povazska Bystrica [Horny Mostenec], Povazska Bystrica [Milochov], Povazska Bystrica [Orlove], Povazska Bystrica [Podmanin], Povazska Bystrica [Podvazie], Povazska Bystrica [Povazska Tepla], Povazska Bystrica [Povazske Podhradie], Povazska Bystrica [Praznov], Povazska Bystrica [Sebestanova], Povazska Bystrica [Sverepec], Povazska Bystrica [Vrtizer], Povazska Bystrica [Zaluz], Povazska Bystrica [Zemiansky Kvasov], Povazska Tepla, Povazske Podhradie, Povazsky Chlmec, Povina, Pravotice, Praznov, Precin, Precin [Bodina], Precin [Pocarova], Precin [Zemianska Zavada], Precinska Lehota, Predmier, Prejta, Prosne, Prostredny Vadicov, Pruske, Pruske [Bohunice], Pruske [Krivoklat], Pruske [Podvazie], Pruske [Savcina-Podvazie], Pruske [Savcina], Pruske [Vrsatske Podhradie], Prusy, Pruzina, Pruzina [Briestenne], Pruzina [Durdove], Psurnovice, Puchov, Puchov [Dolne Kockovce], Puchov [Horne Kockovce], Puchov [Hostina], Puchov [Hrabovka], Puchov [Ihriste], Puchov [Nimnica], Puchov [Nosice], Puchov [Strezenice], Puchov [Vieska-Bezdedov], Puho, Rabo, Radisa, Radola, Radola, Radosa, Radoska, Radostka, Rajec, Rajec [Durcina], Rajec [Suja], Rajecka Lesna, Rajecka Lesna [Trstena], Rajecke Teplice, Rajecz, Rajeczfurdo, Rakoluby, Rakova, Rasov, Rasso, Rezsofalva, Ribeny, Ricsovaralja, Riecnica, Rosina, Roznova Neporadza, Roznove Mitice, Rozsonymitta, Rozsonyneprod, Rozvad, Rozvadze, Rudas, Rudina, Rudinka, Rudinka and Rudina, Rudinka es Rudina, Rudinska, Ruskovce, Ruskovce [Kochnac], Rybany, Rybany [Borcany], Rybany [Male Borcany], Rybany [Velke Borcany], Rybary, Sadocne, Sarosfalu, Savcina, Savcina-Podvazie, Sebestanova, Sebestyenfalva, Sedlicna, Sedmerovec, Selec, Setechov, Sipkov, Skala, Skalite, Skalka nad Vahom [Skala], Skalka nad Vahom [Skalska Nova Ves], Skalka nad Vahom [Ujazd], Skalska Nova Ves, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Slavnica, Slopna, Sneznica, Soblahov, Solteszperecseny, Stara Bystrica, Staskov, Stiavnik, Stranavy, Stranske, Straza, Strazov, Strecno, Strezenice, Stupne, Stvrtok, Suja, Suja, Sulov, Sulov-Hradna, Sulov-Hradna [Hradna], Sulov-Hradna [Sulov], Svedernik and Marcek, Svedernik and Marcek [Zariec-Keblov], Svedernik es Marcek, Svedernik es Marcek [Zariec-Keblov], Sverepec, Svinna, Svinna [Mala Neporadza], Svrcinovec, Szadecsne, Szaloncza, Szaniszlofalva, Szavcsina, Szedernye, Szedmerocz, Szelecz, Szentistvanpatak, Szentjanoshaza, Szeppatak, Sziklahat, Sziklaszoros, Szolopna, Sztrecseny, Szucsgyertyanos, Szulyov, Szulyovaralja, Szunyogfalu, Szurkos, Teplicka nad Vahom, Terbok, Terchova, Terhely, Ternadasd, Timoradza, Timorhaza, Tohany, Tolgyesalja, Tornyos, Tothalom, Trebichava, Trencianska Tepla, Trencianska Tepla [Dobra], Trencianska Turna, Trencianska Turna [Hamre], Trencianska Zavada, Trencianske Bohuslavice, Trencianske Jastrabie, Trencianske Stankovce [Male Stankovce], Trencianske Stankovce [Rozvadze], Trencianske Stankovce [Sedlicna], Trencianske Stankovce [Velke Stankovce], Trencianske Teplice, Trencin, Trencin [Biskupice], Trencin [Bobrovnik], Trencin [Hanzlikova], Trencin [Hanzlikova], Trencin [Istebnik], Trencin [Istebnik], Trencin [Kubra], Trencin [Kubrica], Trencin [Nozdrkovce], Trencin [Orechove], Trencin [Zabinec], Trencin [Zamarovce], Trencin [Zlatovce], Trencsen, Trencsenfogas, Trencsenhosszumezo, Trencsenjanosi, Trencsenkutas, Trencsenladany, Trencsenmako, Trencsenpeteri, Trencsenpuspoki, Trencsenrako, Trencsenselmecz, Trencsenteplicz, Trencsentolgyes, Trencsenzavod, Trnove, Trstena, Trstie, Trsztenna, Tuchyna, Tunezice, Tunyogfalva, Turie, Turirtovany, Turzofalva, Turzovka, Udica [Mala Udica], Udica [Okrut], Udica [Prosne], Udica [Upohlav], Udica [Velka Udica], Uhrovec, Uhrovec [Latkovce], Uhrovske Podhradie, Ujazd, Ujbesztercze, Ujhelymogyorod, Ujhelyszabadi, Ujviz, Upohlav, Urbano, Urbanov, Vagagyagos, Vagalja, Vagapatfalva, Vagapati, Vagaranyos, Vagbalazsi, Vagbanya, Vagbekas, Vagbesztercze, Vagcsutortok, Vagegyhaza, Vagerdoalja, Vaghegyes, Vagheve, Vaghidas, Vagkohany, Vagkore, Vagmogyorod, Vagnedecz, Vagormos, Vagpart, Vagrako, Vagrevfalu, Vagsomfalu, Vagszabolcs, Vagszallas, Vagsziklas, Vagtapolcza, Vagujfalu, Vagutas, Vagvaralja, Vagzamard, Vagzsambokret, Vagzsigmondhaza, Varin, Varin [Nezbudska Lucka], Varjad, Varna, Velcice, Velcsocz, Velka Chocholna, Velka Cierna, Velka Cierna [Cherubin Cierna], Velka Hradna, Velka Jasenica, Velka Kotesova, Velka Udica, Velke Bierovce, Velke Borcany, Velke Chlievany, Velke Kosecke Podhradie, Velke Kosecke Podhradie [Male Kosecke Podhradie], Velke Ostratice, Velke Ostratice [Caltice], Velke Rovne, Velke Stankovce, Velky Kolacin, Veseleny, Vidornya, Vieska-Bezdedov, Visnove, Visolaje, Visszhang, Viszocsany, Viszolaj, Vlckovo, Vorosko, Vranie, Vrchtepla, Vrsatske Podhradie, Vrtizer, Vydrna, Vysocany, Vysoka nad Kysucou, Zabinec, Zablatie, Zablatie [Male Zablatie], Zablatie [Rybary], Zabokreky, Zadubnie, Zakopcie, Zaluz, Zaluzs, Zamarovce, Zariec-Keblov, Zariec-Keblov, Zariecie, Zaskalie, Zastranie, Zavada pod Ciernym vrchom, Zavodie, Zayugrocz, Zayvaralja, Zbora, Zborov nad Bystricou, Zbynov, Zebeny, Zemianska Kotesova, Zemianska Zavada, Zemianske Lieskove, Zemianske Mitice, Zemianske Podhradie, Zemiansky Kvasov, Zilina, Zilina [Banova], Zilina [Brodno], Zilina [Budatin], Zilina [Bytcica], Zilina [Ilove], Zilina [Lietavska Lucka], Zilina [Mojsova Lucka], Zilina [Porubka], Zilina [Povazsky Chlmec], Zilina [Rosina], Zilina [Strazov], Zilina [Teplicka nad Vahom], Zilina [Trnove], Zilina [Turie], Zilina [Visnove], Zilina [Vranie], Zilina [Zadubnie], Zilina [Zastranie], Zilina [Zavodie], Zilina [Zilinska Lehota], Zilinska Lehota, Zitna, Zitna-Radisa [Radisa], Zitna-Radisa [Zitna], Zlatovce, Zliechov, Zliechov [Kosecke Rovne], Zsolna, Zsolnabanfalva, Zsolnaberkes, Zsolnaerdod, Zsolnalitva, Zsolnatarno, Zsolt, Zubak


© 2017 Privacy statement Terms of service