RadixForum : Board for Hungarian genealogy research
RadixForum surnames places archives váltás magyarra contact log in new user

Post reply
Username
Email address
Subject
Free subscription to this forum
If you choose yes, future messages on this topic will be sent to your email address.
Message
Picture to upload
 

Erwin: Re: lenkey15/10/2005, 19:33:56
Hallo,
remélve hogy segitek egy kicsit; mellékelve néhány adat a
Lenkey-ekhez.
üdv. Ervin

1/ Nagy Iván:
Lenkey család. (Lenkei és Zádorfalvi.)
Borsod és Gömör vármegyei nemes család; sőt a mult században Bars megyében is élt e család, név szerint Lenkey Imre 1732-ben Garan-Ujfaluban; czimere függőlegesen kétfelé osztott paizs, a jobb oldali osztályban két vizirányosan egymás fölött fekvő csikolat látszik, a baloldali osztályban hátulsó lábain oroszlán ágaskodik, első jobblábával kivont kardot tartva. Ugyan ilyen oroszlán emelkedik ki a paizs fölötti sisak koronájából is. A paizst két oldalról foszladék veszi-körül.
Néhány ízen a család származási fája* következő
Lenkey Zsigmond (Náprágyi Zsuzsa.); Sándor 1701. (Luby Anna.); György (Nagy Kata.); Kata (1. Lovassy András. 2. Orczy Mihály.); István.; Ferencz; Sándor.; Kata (Polgár Gáspár.); Judit (Csorba István.); Imre 1732.; Sándor.; Klára. (Keviczky Mátyás.); Zsuzsa.
E család ivadéka Lenkey János is, előbb cs. kir. huszár kapitány, utóbb forradalmi tábornok 1848-ban.
Lenkei Lenkey család Zemplin vármegyében is találtatik.*
jegyzendő még, hogy Károly és fiai József és Lajos Arad vármegyében 1822-ben hírdetteték ki nemességüket a megyei jegyzőkönyv 246. száma szerint.
2/ Borovszky;
Gömör:
Ragály, az e község után elnevezett völgyben fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 132 házzal és 648 róm. kath. és ev. ref. vallású lakossal. E községet már 1357-ben említik és pedig háromféle alakban, ú. m. Ragal, Kyusragaal és Ragalfeulde. 1405-ben a Basó család a földesura, de 1427-ben már a Ragályiak bírják. 1480-ban a Csoltóy családnak is van itten része; de ez kihalt és azután megint a Ragályi család a földesúr s ma is az a birtokosa. Rajta kívül Szabó Ágostonnénak van itt nagyobb birtoka és úgy neki, mint báró Ragályi-Balassa Ferencznek szép kastélya. A mult század közepén a Ragályiakon kívül még az Ivocs, Várady, Izsó, Lenkey, Dapsy, Katona és az Osváth család is birtokos volt itt.
Sajólenke, sajómenti magyar kisközség, 45 házzal és 244, nagyobbára ev. ref. vallású lakossal. E község 1386-ban Linte néven a Szentkirályi család birtoka. 1427-ben Nenke alakban említik és ekkor a Makó család az ura, 1464-ben pedig Kis-Nenke néven a Bárczy családé. A mult század elején, a mikor Alsó és Felső jelzőkkel van említve, sok nemes lakja a községet, közöttük a Mumhardt, Lenkey, Kékedy, Szívós, és az Orczy családok.
Pest-Pilis-Solt
Lenkey (Lenkei és Zádorfalvi) Károly és fiai, Károly, Szaniszló és János; valamint Antal és fiai, János, Bertalan és József, úgyszintén Ákos és fia Emil, Arad vármegye nemesi bizonyítványa alapján a pest vármegyei nemesek sorába felvétettek és kihirdettettek az 1839-ik évben.
Gömör
Zádorháza.
Zádorháza, a Szuha patak mentén fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 163 házzal és 759 ev. ref. vallású lakossal. Régi nemesi község, melynek birtokosai voltak: a Horkay, Bene, Hegyi, Batta, Katona, Széky, Nagy, Talis, Tóth, Csiszár, Dusza, Fodor, Orbán, Lenkey, Soós, Várady, Grégó, Kosik, Bakó, Szuhay, Járdán, Pidex, Sikátory, Stiló, Török, Ferenczy, Papp, Palla és az Elek családok. A községben levő református templom 1803-ban épült. Postája és távírója Ragály, vasúti állomása Putnok.

3/ Kempelen:
Lenkey (lenkei és zádorfalvi) Gömörmegyei család. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Abaujmegyében Márton; Borsodmegyében György, Mihály, 2 András, István, 2 János, Márton; Gömörmegyében András, 3 István, 3 Mihály, Pál, 2 Ferencz, 4 György, 6 Zsigmond, János, Márton, Sándor igazolják nemességüket. A család nemességét 1822. Arad-, 1839. Pestmegye hirdette ki. – Vö. NI. VII/93–4., 93., 210; Forgon II/70–6. (gen.); Siebm. 396.; Kősz. 212.; Márki II/692.; T. X/74.; Benkó 21.

200510553


© 2017 Privacy statement Terms of service