RadixForum : Board for Hungarian genealogy research
RadixForum surnames places archives váltás magyarra contact log in new user

Surnames :: Mazi genealogy

New message Pick place for surname

Data for this surname in RadixIndex: click to see them!

Mázi Hedvig: családfa felderítés
Üdvözlök mindenkit!

Én is a Mázi család egyik tagja vagyok. Mivel a nevem nem mindennapi szeretném tudni hogy honnan is származom. Az interneten megprobáltam a családfámat felkutatni,de sajnos nem jutottam előbbre.
Ki tudna nekem segíteni? A nagymamáim segítségével apai ágról az ükszülőkig jutottam.
31/12/2006, 13:44:07
#: 2006121362

post reply
edit
abuse?
profilemazim: Re: családfa felderítés
Szia! Engem is Mázi-nak hívnak, a mi családunk a Bakonyból származik, ameddig vissza tudtam vezetni Ácsteszérről. Ha gondolod email-ben elérsz: mazim -a-t- freemail -d-o-t- hu vagy egy másik kedves rokont a maziandras@gmail.com címen.
04/01/2007, 20:26:15
#: 200701222

post reply
edit
abuse?
profile

Tremmel: Re: családfa felderítés
Sziasztok!
Ácsteszér a velünk szomszédos falu,valóban éltek és élnek ott Mázi nevűek. Családfámon is található egy,Fribiczer Jakabné Mázi Krisztina az 1820-as években született Bakonygyiróton vagy a környékén.
05/01/2007, 08:13:04
#: 200701236

post reply
edit
abuse?
profile

MáziEmese
Énis egy Mázi vagyok, sajnos, nem sokat tudok felmenőim származásáról... :(
Bár, Hedvig, Rólad(ha megengeded, hogy tegezzelek), azt hiszem, tudok..
27/10/2008, 21:22:25
#: 2008101158

post reply
edit
abuse?
profile

mázimárton: Re: családfa felderítés
Én is AMáziak családjához tartozom szüleim mindketten Ácsteszériek nagyszülemis ott laktak a Táncsics utcában,sÁcsteszéren vannak eltemetve,hogy honnan kerültek oda azt sajnos,elfelejtettem megkérdezni a szüleimtöl.
05/01/2009, 12:39:36
#: 200901509

post reply
edit
abuse?
profile

Mázi Mária: Mázi család tagja vagyok
Az én gyökereim is Bakonyiak, Bakonypéterd nevű községből származnak és még most is élnek ott leszármazottak, rokonok.
Én már utánna néztem kicsit a család eredetének. A tatárjárás után elnéptelenedett vidékre történő betelepítéssel kerültek az ősök a Bakonyba, több Bakonyi településre, valőszínű ezek a családok rokonságban álltak egymással.
Az eredeti ősök (is) nagyon szorgalmas emberek voltak. Földműveléssel és állat tartással foglalkoztak, nagy gazdasági udvar tartozott a házaikhoz. Én még láttam ilyen régi pajtákat stb. Elég okos emberek voltak köztük, a község elöljárói, bírói, intézői kerültek ki közülük, tanultak is.
Van egy leszármazott ajkiről lehet anyagokat találni ő Mázy Engelbert ( akkor még y-nal írta a nevét ) pap tanár volt, könyveket írt, Bakonypéterden született. A ma ott élő Mázi család visszatudja vezetni a rokonságot.

Egs kis ízelítő:
"Mázy Engelbert (Nándor),

bölcseleti doktor, szent Benedekrendi áldozópap és igazgatótanár, M. György és Hahn Terézia földmíves szülők fia, született 1865-ben november 12. Péterden (Veszprémmegye); 1882. július 30. lépett a rendbe. Tanulmányait a győri főgymnasiumban, a pannonhalmi theologiai s tanárképző-intézetben és a budapesti egyetemen végezte. Német és latin philologiai és bölcselet tanítására okleveles középiskolai tanár. 1889. júl. 6. szenteltetett fel miséspappá; 1899-ig a nevelés- és oktatástan és a bölcselet tanára volt Pannonhalmán; azóta a kőszegi benczés székház főnöke és gymnasiumi igazgató. Az auqinoi szent Tamás társaságnak és a szent István-társulat irodalmi osztályának tagja.

A Bölcseleti Folyóiratnak, a M. Paedagogiának (könyvism. és Katholikus hitoktatás cz.), a Kath. Paedagogiának, az Országos középiskolai tanáregylet Közlönyének (1897-98. Az erkölcsi nevelés elméletének főbb irányelvei) munkatársa; a Magyarország hittanárainak I. országos kongresszusa cz. munkában (A katholikus hittanárok képesítése).

Munkái:

1. Paedagogiai alapfogalmak. Bpest, 1893. (Doktori értekezés. Különnyomat a M. Paedagogiából. Ism. Kath. Szemle 1894., M. Állam 1894. 55. sz.).

2. Általános paedagogia, különös tekintettel a középiskolai tanárvizsgálati követelményekre. Győr, 1895.

Kéziratban: Padeagogiai előadások a paedagogia történelméből és az általános paedagogiából; Internatusok a középiskolai tanulók és egyetemi hallgatók részére; előadás az 1901. nov. tartott kath. nagygyűlésen.

Szerkesztette a Szent Gellért cz. ifjusági hitszónoklati folyóiratot (több rendtársával) 1989-ban Pannonhalmán.

A pannonhalmi szent Benedek-rend Névtára, Győr. 1898. 20., 83. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok."

Mázy Engelbert

(Bakonypéterd, 1865. nov. 12. - Tihany, 1933. márc. 1.): bencés pedagógus. Tanulmányait a pannonhalmi teológiai és tanárképző intézetben és a bp.-i egy.-en végezte. 1889 - 1899 közt a pannonhalmi tanárképzőben tanított. 1900-ban a kőszegi gimn. ig.-jává nevezték ki. 1907-től a kassai, 1920-tól a miskolci tankerület főig.-ja volt. 1924-től a bencés gimn: ok ig.-ja, 1927-től haláláig tihanyi apát volt. - F. m. Paedagógiai alapfogalmak (Bp.; 1893); Szerzetes szellem (Győr, 1894); Általános pedagógia (Győr, 1895); Erkölcsi nevelés (Pápa, 1922).

Forrás:

Életrajzi lexikonEngem is érdekelnek ezek a dolgok.
Ha valaki tud még többet ossza meg velem is. Köszi :
Mázi Mária
08/04/2009, 16:00:43
#: 200904240

post reply
edit
abuse?
profile

orsiii: hozzászólás
Én is Mázi vagyok, Mázi Orsolya a nevem.
És az én nagyszüleim Olaszországból jöttek Magyarországra. Én azt az információt kaptam hogy egy hires focistát hivtak Mázinak, aki szintúgy a családhoz tartozott, és onnan ered a vezetéknevem.
12/10/2010, 19:50:36
#: 201010327

post reply
edit
abuse?
profile

mara: Re: családfa felderítés
Kedves Imre !
Szeretném ha válaszolna a levelemre súr-ral kapcsolatos kutatásai érdekelnének. Üdvözlettel: Mázi Mária
24/05/2011, 14:28:40
#: 201105702

post reply
edit
abuse?
profile

mara: Re: családfa felderítés
Kedves Imre !
Szeretném ha válaszolna a levelemre súr-ral kapcsolatos kutatásai érdekelnének. Üdvözlettel: Mázi Mária
24/05/2011, 14:29:09
#: 201105703

post reply
edit
abuse?
profile

Imi: Re: családfa felderítés
Kedves Mara!
Mi érdekelné konkrétan? Ha tudok szívesen segítek!
24/05/2011, 15:38:56
#: 201105704

post reply
edit
abuse?
profile

somkata: Mázi-Mázy család
Kedves Máziak van itt Mázy név is a radix listáján, ott van a fennt emlitett nevek egy része
üdv Kata
27/05/2011, 17:00:02
#: 201105818

post reply
edit
abuse?
profile

Dr.Krtész GyörgyPh.D.: Mázi család
06/03/2017, 09:29:21
#: 20170376

post reply
edit
abuse?
profile

Dr.Krtész GyörgyPh.D.: Mázi család
A Mázi (Mázy) család származási vonala érdekel.Romándi szül Mázy Mária, és a takácsi születésű Koch Márton tanitó lánya, Koch Johanna beházasodott a Scharinger családba.A Sáringer család általam szerkesztett családfájában már szerepelnek, de tovább információkat keresek. Néhai Dr. Sáringer Magdolna Ph.D. házastársa vagyok, minden információt rendelkezésre bocsáttok és kérek.
Dr.Kertész György Ph.D.
06/03/2017, 09:46:18
#: 20170377

post reply
edit
abuse?
profile

Mázi Hedvig: Mázi
01/04/2017, 07:18:58
#: 2017041

post reply
edit
abuse?
profile

Mázi Hedvig: Mázi
Kedves Mázi Családom!
Bízom benne nem bánjátok, hogy így szólítalak benneteket és hogy egyben mint szeretett családomat Tegezlek is.
Nem hittem volna, hogy pár évvel ezelőtti kérdésem ennyi érdeklődőt vonz majd, de nagyon-nagyon örülök neki!!!
Az én édesapám Mázi János Tatabányán született 1951.04.22.-én, nekem van egy bátyám, az Ő neve Henrik. Apukám édesapja (szintén) Mázi János, akinek volt még két testvére, Benjamin és Erzsébet. Benjaminnak született két gyermeke János és Ilona. Ha erről az ágról indulunk, akkor János nagybátyám két gyermeke Tamás ( Ő a híres focista,) illetve Aranka ( Ő pedig gyermekorvos).
Erzsébet nagynénémnek két fia született József és János. Józsefnek született két lánya: Erzsébet és Éva.

Anyukám tud segíteni a pontos születési dátumokban ha valakinek szüksége lenne rá a kutatásához.

Üdvözlettel: Hédi

01/04/2017, 07:36:09
#: 2017042

post reply
edit
abuse?
profile

Dr.Kertész György Ph.D-
Minden kedves Mázinak!
A Mázi család neve feleségem Dr.Sáringer Magdolna származásának kutatásakor merült fel. Eddigi ismereteim szerint a családfánkon szerepel a romándi Mázi Mária és házastársa a takácsi Koch Márton tanító. Mázi Mária és Dr. Mázi Nándor apát úr testvérek, Mázi György főldműves és Hahn Terézia Gyermekei.
Ha ezek a kapcsolatok ismertek más Mázi illetve Hahn, és Koch családokban, örömmel venném fel a kutatási kapcsolatot. Sajnos részletesebb adataim nincsenek az apát úr adatain kívül. Fontos a Koch család ismere is, mert a gyíróti Koch Johanna Janka házasodott be a romándi Sáringer családba.
családfát szívesen elküldöm kapcsolat tanulmányozásra.
Dr.Kertész György vizipok -a-t- oktabit -d-o-t- hu
01/04/2017, 12:11:38
#: 2017046

post reply
edit
abuse?
profile

Péterd: Mázik
Tisztelt Kertész úr!

Lelkesen kutatom Bakonypéterd múltját évek óta. Az 16. században a törökök által elpusztított falu 1700-1712 között települt újjá, amikor németajkú telepesek érkeztek. Az elsők között megtalálható volt a Mázi (Mazy, Masy, Masse ... ).

Nem csoda hát, hogy a 20. századra már több távoli ágra váltak szét. Jelenleg is élnek a településen.

Mázi György (1822-1891) sírja ma is megtalálható a péterdi temetőben. Felesége Hahn Teréz (1824-1879) volt. Gyermekeik közül többen Péterden maradtak, de kerültek Romándra is. Tudomásom szerint egy Mária lányuk született 1857-ben, de a férje nem Koch, hanem Lehner János volt.

Feltételezésem szerint Ön nem ezt a Mázi Máriát keresi. Az interneten kutatható (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XC1S-V7Z) szerint Mázi Mária és Koch Márton Bakonygyiróton éltek az 1830-as években. Ebből sajnos az következik, hogy nem lehet Mázi György és Hahn Teréz lánya, hiszen korban nem stimmel. Ettől függetlenül biztosan Péterden kell keresni tovább.

Tisztelettel:
egy péterdi elszármazott
16/07/2017, 21:04:47
#: 201707139

post reply
edit
abuse?
profile

mazim: Re: Mázik
01/08/2017, 16:37:20
#: 2017082

post reply
edit
abuse?
profile

Esterreicher: Re: Mázik
Istvan Eigner
Rosalia Mazi married June 9 1850 Bakonypeterd


Joe Esterreicher
07/08/2017, 03:22:41
#: 20170844

post reply
edit
abuse?
profile

Dr. Kertész György Ph.D.: Re: Mázik
Mázi adatok alapján állítottam össze egy családfát.
Ha a Mázi Hahn, Augustin és Polinger családot érdekli, kritikát tűrő vagyok, megadott e-mail, vagy posta címre szívesen elküldöm.
További családi adatokat köszönettel fogadok.
Dr. Kertész György
12/08/2017, 17:52:41
#: 201708133

post reply
edit
abuse?
profile


© 2017 Privacy statement Terms of service