RadixForum : Board for Hungarian genealogy research
RadixForum surnames places archives váltás magyarra contact log in new user

Surnames :: Trajtler genealogy

New message Pick place for surname

Data for this surname in RadixIndex: click to see them!

Steinhausz György: Trajtler
50) 2. szügyi és zabari Trajtler János gyógyszerész. Született:Rimaszombat 1851.
Meghalt:1925.02.18. Budapest.
A Batizfalvy Szanatóriumban (Bp. VII. Aréna ut.82) kezelték. Orvosa unokaöccse Dr. Trajtler István volt.
A Farkasréti temetőbe temették,a sírhelyet később nem újították meg,így felszámolták.
Tiszolcon volt patikája,majd a trianoni döntés után átköltöztek a Putnokhoz közellévő Dédestapol-
csányba ,feleségének birtokára.
Gyógyszerész diplomáját 1878.02.23.Bécsben.”Collegii Facultatis Medicae Acadamiae Wiennensis

Esküvő:1880. Dédes (Dédestapolcsány)
Felesége: bicskei és császári Komoróczy Jolán.
Komoróczy Jolán Született: 1861.........Hol:
Meghalt: 1926.08.13.Putnok.
Nagy Iván Ötödik kötet 327.oldalon:Komoróczy Család.
Szülei:bicskei és császári Komoróczy Dániel (adatom nincs róla)
koritsányi és necpáli Koritsánszky Paula Született:1838.... Hol:
Meghalt:1915.12.07.Bántapolcsány
Nagy Iván:.Ötödik kötet 350.oldal:Koritsánszky család : Koritsánszky György 1797-ben I. Ferenc királytól nyerte címeres nemes levelét...
Három gyermekük született: Lenke, Jolán és Miklós

1.Komoróczy Lenke , Kubinyi Ferenc felesége lett az Ő leányuk
Kubinyi Lenke (Stodolni Dezső gyógyszerész felesége) volt a keresztanyám.(Steinhausz György)
A Trajtler Család ismerte a Kubinyiakat (alsó és felső kubiny) ,Trajtler Gábor (23.) és Hódossy Zsófia házasságából kilenc gyermek született (katolikusok), ebből Zsuzsanna (38.) 1820-1877, férje
Kubinyi Rudolf hevesi főispán volt.
Nagy Iván: Ötödik kötet 477-496 oldalig: Kubinyi család
2. Komoróczy Jolán Trajtler Jánosné
3. Komoróczy Miklós tornatanár,író-újságíró a ROZSNYÓI HÍRADÓ -nál.

Trajtler János Komoróczy Jolán gyermekei:
Trajtler Jolán (1881.03.18. Németcsanád – 1963.04.03.Putnok)
Trajtler Elemér (1882.08... Németcsanád?-1940.12.23. Budapest)
IX. Generáció:
szügyi és zabari Trajtler Elemér jogász. Először budapesti magyar királyi államrendőrségi kapitány,majd később ügyvédként dolgozik.
Született:1882.08.....Németcsanád?
Meghalt:1940.12.23. Budapest.
Kétszer nősült:
1.felesége Róth Margit
2.felsége: Ernszt Jolán. Gyermektelenül halt meg.

szügyi és zabari Trajtler Jolán Született:1881.03.18.Németcsanád.
Meghalt: 1963.04.03.Putnok.
Édesapja a Torontál vm. nagyszentmiklósi járásban lévő Németcsanádon bérel gyógyszertárat,itt
kezdik el közös életüket Komoróczy Jolánnal,majd néhány év múlva visszamennek Gömör-Kishont
vm-i Tiszolcra,ahol saját patikát vezetett addig,míg 1920-ban trianonban el nem csatolják Magyarországtól a Felvidéket.
Házasságot kötött Steinhausz Béla gyógyszerésszel 1900.06.03.Tiszolc-Nyústya (Gömör-Kishont)
A szepességi “Cipszer” Steinhausz Család Lőcse környékére telepedett valamikor a XV-XVI.sz.
táján. Steinhausz Gedeon (1867.06.01. Livóhuta-1944.03.25.Eperjes. Sáros vm.) A fent említett nagyapám testvére az 1930-as években állította össze a Steinhausz Családfát . Szlovákia területén már ekkor is nehéz volt a magyarok anyakönyvei után való kutatás,így Ő 1654-ig tudott
vissza menni az időben. Valószínű,hogy már ekkor is evangélikus volt a család,bár Gida bácsi (Gedeon) feljegyzi,hogy az adatok egy részét a szepesolaszi katolikus plébániáról kapta. De találtam olyan feljegyzést is,hogy a XVIII .sz. elötti evangélikus anyakönyveket a katolikus plébánián őrzik.
A tótok az anyakönyveket,még az egyháziakat is meghamisították .Elszörnyülködve olvastam nagyanyám 1960-körül Tiszolcról kiadott anyakönyvi kivonatát:Jolánta Trajtlerová. Iszonyú !!!
Szepesolaszi,Lőcse,Eperjes,Rimaszombat környéke: Lívóhuta, Új-Antalvölgy, Rimakokova,
Nyústya,Kassa stb, a család lakhelye.
Nagyapám Steinhausz Béla Tiszolcon többször is dolgozott dédapám Trajtler János patikájában.Így
ismerte meg nagyanyámat. Nyústyáról 1905.-ban költöztek Putnokra,ahol nagyanyám rokonától
Fekete Nándortól megvásárolták a” Fekete Sas” patikát,lakóházzal,szódaüzemmel,kerttel együtt.
Cím:Putnok. Andrássy Dénes u.2. Az 1950-es évektől: József Attila u.8.
Fekete Nándor felesége Kecskéssy Eleonóra Komoróczy leszármazott volt,az Ő révén rokon a
Steinhauszoknak Kecskéssy Tibor (1920-1997) írói álnevén Tollas Tibor az emigrációban élt költő a Münchenben megjelenő NEMZETŐR egykori főszerkesztője,haláláig tartottuk a kapcso-
latot több verses kötetet dedikált a családnak és Csopakon is volt nálunk. Nagybarcán (Borsod m.)
szülőfalujában van eltemetve.
I. Steinhausz Béla gyógyszerész Született:186506.19. Új- Antalvölgy (Gömör- Kishont vm.)
Meghalt:1939.10.31.Putnok.(Gömör- Kishont vm)
Iskolái: Öt gimnáziumi osztályt végzett 1881.09.13 és 1884.09.13.között.Gyógyszerész segédi vizsgát tett Rimaszombatban 1884.09.15.-én.
A Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetemen az orvoskaron tanult 1885-1886-1887. évben.
Tanárai közt volt az a Dr. Jurányi Lajos növénytan professzora aki távoli rokonként gyámolította a félárva fiút. Tanárai között volt báró Eötvös Lóránd a természettan professzor.

Szülei: lovag II. Steinhausz Lajos kereskedő,üveggyár igazgató Új- Antalvölgyben és Lívóhután.
Született:1824.04.24. Lőcse.(Szepes vm.)
Meghalt: 1895.02.18.Nagyszuha.(Gömör- Kishont vm. Rimaszombati járás.) Rimakokovai temető.
Steinhübel Lujza Született:1835.08.26. Eperjes. (Sáros vm.)
Meghalt:1875.06.21. Új- Antalvölgy. (Gömör -Kishont vm. Rimaszombati járás,Kokova határában üveggyár. Utolsó posta:Forgácsfalva.)
Szüleinek esküvője és helye: 1856.06.16. Lőcse?
I.Steinhausz Béla és Trajtler Jolán gyermekei:
Steinhausz Jolán (1901.11.08.-1983.10.28.)
Steinhausz Béla (1903.02.08.-1978.04.13.)
X. Generáció:
Steinhausz Jolán (Loló) gyógyszerész Született:1901.11.18. Nyústya.(Gömör-Kishont vm.)
Meghalt : 1983.10.28. Putnok. (B.A.Z. Megye.)
Édesapja 1939.10.31.i halála után egyedül vezeti a putnoki “Fekete Sas Gyógyszertárat”(amit
1951-ben elvettek a kommunisták,házastól,kertestől,szódaüzemestől,és albérlőként maradhatott a
megcsonkított lakásban haláláig. Államosítás után a “volt saját “ patikában nem dolgozhatott a volt tulajdonos,így nyugdíjazásáig a másik putnoki “Seres Patikában” volt .Nyugdíjazása után helyettesíteni már jöhetett a régi patikájába.
Iskolái: Gimnáziumot 19..... és l9..... között Rozsnyón végezte.
Gyógyszerészsegéd: 1923...
Egyetem Budapesten l92....
Házasságot kötött 1944.02.04.én Mihályi János gyógyszerésszel Putnokon. Házasságuk a patika államosítása után megromlott és elváltak. Gyermekük nem született. Loló néni volt férjéről semmilyen iratot,adatot nem tartott fontosnak megőrizni. Édesanyját ápolta haláláig és négy évig
vállalta – apám válláról egy terhet levéve – hogy Putnokon náluk lakjam és ott a Mezőgazdasági Technikumba járjak.(St.Gy.1947.)Trajtler nagymamájával és szüleivel Putnokon nyugszik.

II. Steinhausz Béla gyógyszerész-vegyészmérnök. Született:1903.02.08. Nyústyán.
Meghalt: 1978.04.13.-án az esztergomi kórházban,Csopakon van eltemetve.

Iskolái:: Nyolc osztályt végez 1913 és 1921 között és érettségit tesz 1921.06.24-én az Evangélikus Főgimnáziumban Nyíregyházán .
A budapesti József-műegyetem vegyészmérnöki karára jár 1921- 1928 között.
Vegyészmérnöki diplomát kap 1928.01.24-én.
Gyógyszerészsegéddé 1928.06.21-én nyilvánították Budapesten.
A kir.magyar Pázmány Péter tud.egyetem orvos (gyógyszerész) karának hallgatója 1930 – 1931-ben.Az egyetemet jó eredménnyel végzi.
Dolgozott: gyógyszerészként a putnoki patikában ( nem szerette a táránál való munkákat)
Mérnökként a hatvani cukorgyárban,Regensburg-i papírgyárban,a berlini fotópapír gyárban,peremartoni (Veszprém vm.)ipari robbanóanyag gyárban (innen 1951-ben koncepciós eljárás miatt 24-órán belül kilakoltattak bennünket.1952-ben megnyerte a vád elleni pert,Lábatlanra a papírgyárba kerültünk,innen ment nyugdíjba. Rengeteg újítása volt évtizedeken keresztül,amiért is sok-sok kitüntetésben részesült.

Házasságot kötött Tímár Évával 1941.06.21. Csopakon,templomi esküvő Balatonarácson volt a katolikus templomban . Ezen a napon lépett hadba Magyarország a Szovjetúnió ellen.
Tímár Évának reverzálist adott,így a gyermekek katolikusok lettek.
Tímár Éva tanítónő Született:1919.11.10. Balatonfüred (Zala vm.)
Szüleinek házasság kötése:1911.02.21.Balatonfüred.
Szülei: Tímár (Tanczer) József körjegyző – író. Született:1885.01.07.Pápa(Veszprém vm.)
Meghalt: 1958.07.30,Csopak (Veszprém m.)
Írói álneve volt Tímár József,1922-ben vette fel hivatalosan is a Tímár nevet,az Ő felmenői:
Tanczer József (1813- ...?) evengélikus volt, reverzálist adott a katolikus Eisenbarth Katalinnak
esküvőjük Veszprémben 1836.02.07. > Tanczer András késműves Pápán (l835-1906) Ludvig Borbála (1842-1926) esküvőjük Pápán 1862.08.10. Kilenc gyermekből kettő érte meg a felnőtt kort
Tímár Józsefné Sturm Mária Született: 1890.02.21. Balatonfüred.
Meghalt: 1962.09.26.. Csopak.
Sturm Mária felmenői: id .Sturm Károly (18... - 1894.) asztalos mester a tihanyi Bencés Apátságnál
az 1846-ban épült balatonfüredi kerek templom famunkálatait – kupola-oltárok-padok stb az Ő mun
kája . A templom mennyezeti freskóján olvasható a neve. Felesége Sztrakovics Anna (18...-1858)
> Sturm Károly (1852-1935) a mai Szívkórház elődjének az Erzsébet Szanatóriumnak volt 40-évig műszaki vezetője “főgépésze” felesége árkosi és kisbaconi Benkő Mária (1866-1956) az Ő
gyermekük volt Sturm Mária. Benkő Mária szülei: árkosi és kisbaconi Benkő István (1838-
1922) Veszprém városának polgármestere is volt és szintén Erdélyből származó Leitner Erzsébet
(1844-1914.)
Nagy Iván: Első kötet 303.oldalon: Benkő család.
Nagy Iván:hetedik kötet 86.oldal. Leitner család.
Steinhausz Béla és Béláné lakcímei 1941-től:
Peremarton-gyártelep-Csopak – Lábatlani Papírgyár – Lábatlan I. Zalka Máté lakótelep 9.II/l
Mai cím: özv.Steinhausz Béláné 8229.Csopak. Tímár József utca 9. Tel:87/456-380.(2004-ben)
Gyermekeik:
III. Steinhausz Béla ( 1942.04.22. Bp-Peremarton-gyártelep.)
Steinhausz Tibor ( 1944.02.06. Bp-Peremarton-gyártelep-1999.06.09.Budapest.)
Steinhausz György ( 1947.09.15. Bp-Peremarton-gyártelep.)
Steinhausz Viktória ( 1954.07.27..Bp-Lábatlan II.)
Cím:Steinhausz György 8229.Csopak Tímár József utca 7. T:87/446-942 gyorgy -a-t- steinhausz -d-o-t- hu

This image is attached to the message.
To see the image in original size, please click on it.
14/03/2006, 23:07:14
#: 200603855

post reply
edit
abuse?
profile
© 2017 Privacy statement Terms of service