RadixFórum : Fórum magyar családtörténészeknek
RadixFórum nevek helyek archívum switch to English kapcsolat belépés regisztráció

Vezetéknevek :: Fogarasy család

Új hozzászólás Hely választása

Ehhez a vezetéknévhez tartozó adatok a RadixIndexben: kattintson!

Fogarasy: Üdvözlet
Üdvözlet minden Fogarasynak.

web: www.fogarasy.hu
2004/05/12, 19:43:51
#: 200405252

válasz erre
szerkesztés
moderálandó?
profilerdospal: Septéri Fogarasy család
Aki bármit tud a septéri (néhány helyen septelyi) Fogarasy családról kérem jelentkezzen.

Amit én tudok róla, az hogy a XVIII. században septéri Fogarasy János felesége borosjenői Tisza lány volt.

Üdv. Erdős Pál, Geszt.
2005/06/02, 16:30:50
#: 20050664

válasz erre
szerkesztés
moderálandó?
profil

Szatványi: Fogarassy család
Jelenleg csak egyetlen, szakmai szinten is elismert magyar gyűjtemény van Kárpátalján a nagyszőlősi járási Péterfalván. A múzeumot a tiszaháti Fogarassy nagybirtokos család 1890-ben épült kastélyában rendezték be. Az összegyűjtött anyagot a kastély nyolc termében helyezték el, gazdagításához a Területi Honismereti Múzeum is hozzájárult. A múzeum 1970. január 16-án fogadta az első látogatókat.
2005/06/11, 18:48:21
#: 200506423

válasz erre
szerkesztés
moderálandó?
profil

Szatványi: Fogarassy
Adalékok Zemplén-Vármegye Történetéhez. 1911.évf. p.244.
Dongó Gy. Géza: Adatok a nemes Fogarassy család történetéhez. 1791. évi adatközlés.

Sz. József, Záhony
2005/12/26, 18:58:09
#: 2005121043

válasz erre
szerkesztés
moderálandó?
profil

Szatványi: Fogarassy
Nagy Uvánnál ez van: (Ezen kivül leszármazási táblákat is közöl.)
Fogarassy család.
Bereg, Szabolcs, Szathmár, Ugocsa, Zemplin megyében honos.
Ugocsa megyében birtokos e század elején Fogarassy Ferencz és Mátyás Komjáthon; – János és Pál Gödényházán *.
Zemplin vármegyében Fogarassy család birja Tóth-Krivát és közbirtokos Geszthelyen is *.
Szathmár vármegyében – hol a család nevét Czáro melléknévvel találjuk irva – (Czaró-Fogarassy) e század elején birtokos a család Mátészalkán.
Fogarassy László (1809-ben) alszolgabiró, birtokos Csengerben és Nagy-Szekeresen.
Fogarassy Imrené csicseri Ormos Borbála birt Nagy-Ar, Darno, Tisza-Becs helységekben *.
Fogarassy Antal 1765-ben Szathmár megye alszolgabirája volt *.
Valjon az előszámláltak mind egy családnak sarjadéka-e? – adato hiányában meg nem mondható.
Abauj megyében alsóviszti Fogarassy családot találunk, melyből Fogarassy János a tudós nyelvészeti iró származott. Született ez a nevezett megyében Kásmárk helységben 1801-ben. 1838-tól 189a m. akademia tagja, jelenleg a pesti kerületi főtörvényszék ülnöke. Kiadott munkái által a jogtudomány és magyar nyelv körül szerze szép érdemeket *.
Fogarassy család.
Komárom vármegyében is lakozik Fogarassy család, melyből Fogarassy Gábor Udvardon birt, és a nagyszombati kerületi tábla ülnöke volt. Testvére József Baromlakon volt birtokos. Családfájok igy áll:
Fogarassy N.; Gábor ker. tábl. üln. (bir Udvardon); József (birt Baromlakon); Gábor †; Sándor (Pongrácz Valburga); gyermekei vannak; Mária (Pongrácz Joakim Hontban); Anna (Horváthy János Komárom v. főszolgabiró); Kata (Pötz Józs.)

Fogarassy család.
Alapitja Fogarassy Tamás, kit I. Ferencz király 1795-ben nemesitett meg.
Czimere négyfelé osztott paizs. Az első és negyedik osztály fekete mezejében királyi arany koronán egy koronás ezüst oroszlán áll hátulsó két lábán; – első jobb lábával kivont kardot markolva. A második és negyedik osztály arany mezejéből panyókásan öltözött kék magyar ruhás hadi férfiu áll, fején kalpaggal, jobbjában meztelen kardot villogtatva. A paizs fölötti sisak koronájából szintén a leirt magyar vitéz nyulik ki, kivont karddal. Foszladék jobbról ezüst-fekete, balról arany-kék *.
Fogarasy család. (Szász-Uj-Össi).
Erdélyben Doboka megyében szász-uj-össi Fogarasy Gábor 1683–1701-ig alispán. Utánna már alvinczi előnévvel leljük Fogarassy Istvánt 1771-ben alispánul *.
1796-ban pedig Sepsi Szent-Iványi Fogarasy Jánost mint házi számvevőt (Domesticus Exactor) emlit az országos tiszti névtár.
2005/12/27, 19:45:58
#: 2005121079

válasz erre
szerkesztés
moderálandó?
profil

Szatványi: Fogarassy
Az Országos Levéltárban vannak Fogarassy iratok:

P 22. Barna Mihály. 3.cs. 33. jelzet. Fogarassy és rokon Benicky és Vékey család. 1788 - 1846.

Sz. József, Záhony
2005/12/28, 11:08:55
#: 2005121108

válasz erre
szerkesztés
moderálandó?
profil


© 2017. Adatvédelem Szolgáltatási feltételek Családfa.biz - Családfakutatás szakértõvel